Til minne – Og takk!

Vårt trofaste medlem, Bjørn Stokstad, døde 22. april 2012.

Sammen med sin kone, Johanne, har de vært til stor økonomisk hjelp og glede for skolebarna i Gambia. Da vi for en del år siden opprettet en egen «Mandinka-klasse», dvs. en klasse for tenåringer som aldri tidligere hadde fått skolegang, trakk Bjørn Stokstad & Co. lasset for å finansiere denne klassen i sin helhet gjennom flere år – også etter at disse elevene gikk over på yrkesskole. Ekteparet tok også turen til Gambia og besøkte skolen, hvor de selv fikk se hvordan ting fungerte. De var kreative og ønsket seg pengegave til Gambia da de sammen feiret sine 80-årsdager. En god støttepilar er borte, og vi lyser fred over Bjørn Stokstads minne.

-Styret