Nye navn på skolebygningene

Som en del av 25-årsfeiringen fikk de tre skolebygningene ved Rex Nursery School nye navn. De ble høytidelig presentert under festen onsdag kveld da flotte, forseggjorte skilt i mahogni ble avduket.

De tre byggene ble oppkalt etter grunnleggerne av Venner av LIFE, og fikk navnene Petter’s House, Dr Peters’ House og Annfinn’s House. Annfinn Tuv fikk gleden av å motta «sitt eget» skilt i en alder av 85 år. Lill Vedal tok imot skiltet tilegnet hennes far Petter Vedal, mens søsteren etter Dr. Peters tok imot det siste navneskiltet.

Annfinn var den som først knyttet bånd mellom Gambia og Norge da han møtte Dr. Peters. Dr. Peters var lege i Gambia, og hadde en skole som han ikke hadde kapasitet til å drive selv. Sammen planla de hvordan det hele kunne settes i gang, med støtte fra Norge.

Tilbake i Norge tok Annfinn kontakt med Petter, som kunne bistå økonomisk. De hadde nå en skole med rundt 20 barn som de skulle ta vare på. Det ble mange turer til Gambia i årene som kom. 
Allerede etter første besøk innså de at organisasjonen Venner av LIFE måtte utvides. Antallet barn var større enn de trodde, og midlene strakk ikke til.

I Norge fikk de med seg dattera til Petter, Lill, som kunne bli med i styret og begynne med å rekruttere norske faddere til alle barna. De fikk stadig nye faddere, og stadig flere barn startet på skolen.

Petter, Annfinn og Dr. Peters holdt kontakten og det gode samarbeidet gjennom mange år. Dr. Peters stilte alltid opp for barna på skolen og bidro med medisiner og pleie når det trengtes. Annfinn og Lill var jevnlig i Gambia for å sikre driften av skolen, og for å se hva som trengtes til neste tur.

Da skolen i høst feiret sine 25 år, var det på tide å hedre grunnleggerne. Aleu Bah, en lokal snekker, fikk oppdraget med å lage de nye skiltene, som ble avduket på jubileumsfesten og siden hengt opp på hver sin bygning.

skilt