Brev fra lærer Barry

Rex Nursery School er en fremragende skole, både innad i lokalsamfunnet i Fajikunda og på landsbasis.

Skoleåret 2015/2016 har vært et vendepunkt for skolen, ved at skolens ledelse er omstrukturert. Administrasjonen består av fem ansatte, som utarbeider skolens handlingsplan for hvert semester. De øvrige ansatte ved skolen deltar også i diskusjonene vedrørende handlingsplanen. Alle de ansatte mottar en kopi av handlingsplanen når det er enighet om denne. Mesteparten av innholdet i handlingsplanen gjennomføres og de fleste ansatte setter pris på den nye måten å organisere arbeidet på. Vi håper at både elever og ansatte ønsker å bidra til at skolen utvikler seg til å bli den mest pulserende institusjonen i landet.

Skoleåret 2015/2016 var et år for refleksjon, hvor vi har feiret skolens 30-årsjubileum. Til styret sier vi bravo! Bærekraftig drift spiller en nøkkelrolle i en epoke med positiv utvikling. I 30 år det vært en vedvarende kamp å holde oppe, tro på og støtte til skolen, lokalsamfunnet og det gambiske folket.

Avslutningsvis – lenge leve «Venner av LIFE», til å bli sterkere slik at vi kan fortsette den gode fremdriften. Sammen kan vi flytte fjell – ett hjerte, en kjærlighet, en familie, for et bedre liv og et bedre Gambia.

Tusen takk for deres gode og varme ønsker.
Barry