Om skolen

Førskolen vår, Rex Nursery School, huser rundt 300 barn i alderen 4-6 år. Deretter støtter vi barna økonomisk i ytterligere fire år mens de går på en statlig barneskole (alle gambiske skoler tar skolepenger). Totalt bidrar vi til en god utdanning for 1000 gambiske barn årlig. LIFE står for Literate Instruction For Everyone, og filosofien vår er enkel: Vi vil lære barn å lese og skrive.

Engelsk er det offisielle språket i Gambia, men i dagliglivet snakkes det mange forskjellige stammespråk. Ved å starte engelskundervisning allerede på førskolenivå står barna bedre rustet til å følge undervisningen i den offentlige skolen.

Rex Nursery School

Førskolen vår, Rex Nursery School, huser rundt 300 barn i alderen 4-6 år. I tillegg har vi yrkesskole for ungdom i søm/home economics. Antall elever her varierer.

Foreningen eier fem skolebygninger, hvorav den ene har to utleieleiligheter i annen etasje. I tillegg til undervisning får store og små barn et varmt måltid om dagen. På lønningslisten har vi  en rektor, en nestleder, en sekretær, fjorten lærere, en hjelpelærer, tre kokker, to nattevakter, en sykepleier, en renholder og to vaktmestere – alle gambiere.