Om Venner av LIFE

Venner av LIFE er en norsk, frittstående, livssynsuavhengig organisasjon som siden 1986 har drevet en egen førskole i Fagikunda i Gambia. I tillegg støtter vi undervisning, leksehjelp og uniformer til «våre barn» de fire første årene i den offentlige Primary School. Totalt bidrar vi til en god utdanning for 1000 gambiske barn årlig. LIFE står for Literate Instruction For Everyone, og filosofien vår er enkel: Vi vil lære barn å lese og skrive.

Engelsk er det offisielle språket i Gambia, men i dagliglivet snakkes det mange forskjellige stammespråk. Ved å starte engelskundervisning allerede på førskolenivå står barna bedre rustet til å følge undervisningen i den offentlige skolen.

Rex Nursery School

Førskolen vår, Rex Nursery School, huser rundt 300 barn i alderen 4-6 år. I tillegg driver vi yrkesskole der ungdommer kan lære søm / home economics.

Foreningen eier fem skolebygninger, hvorav den ene har to utleieleiligheter i annen etasje. I tillegg til undervisning får store og små barn et varmt måltid om dagen. På lønningslisten har vi  en rektor, en nestleder, en sekretær, fjorten lærere, en hjelpelærer, tre kokker, to nattevakter, en sykepleier, en renholder og to vaktmestere – alle gambiere.

Foreningen drives på fritiden av et norsk styre på fem personer samt en redaksjon med tre medlemmer som har ansvar for nettsiden, facebook-siden og Fadderposten. Vi har ingen utgifter til administrasjon med unntak av trykking og distribusjon av Fadderposten to ganger i året.

Hva går bidragene til?

Inntektene våre baserer seg i hovedsak på faddere, og et fadderskap koster for tiden kr 1000,- per år. Dette rekker til ett års skolegang for en elev, inkludert materiell, skoleuniform og ett varmt måltid om dagen. Elevene i Primary School støttes økonomisk, skolepengene og uniformen blir dekket av oss.

I tillegg nyter vi godt av gaver fra enkeltpersoner og bedrifter som gir et valgfritt engangsbeløp. Disse midlene øremerkes som regel til vedlikehold av skolebygninger, betaling av strøm og vannavgift etc. Vi er faktisk så heldige å ha innlagt vann og strøm på skolen. Dette fikk vi for flere år siden takket være en pengegave fra en enkeltperson.

En av våre stoltheter er det lille sykerommet som kom i stand etter en pengegave fra Erna og Knut Engs Barnefond. Her har vi ansatt en sykepleier i halv stilling. Hun behandler sår og mindre skader, medisinerer ved malaria, hodepine og lignende samt informerer om hygiene. Hun vurderer også om noen av barna trenger sjekk på sykehus.

Den årlige regntiden farer hardt med bygningene og skoleplassen, så det er nødvendig å male bygningene hvert annet år. Skoleområdet er inngjerdet av leirblokker, og disse tåler heller ikke regntiden så altfor godt. Alle takene er skiftet, gulvene er flislagt, doene er nylig skiftet ut, og vi har fått lagt gressplen i en del av skolegården. I tillegg fikk vi satt opp svært etterlengtede lekeapparater i skolegården i 2013. Det er stadig vedlikeholdsprosjekter på gang!

Skulle det være interesse for å støtte vårt skolearbeide i Gambia, kan et eventuelt beløp – stort eller lite – settes inn på vår konto 3000 31 44492. Venner av LIFE, Postboks 1,1805 Tomter, eller via vårt vippsnummer 63682

Kontakt styret

Styret: Navn: Mobil: Epost:
Formann: Lill Vedal, Kristiansand 905 00 024 lill@venneravlife.no
Nestformann: Venche Lindmo, Spydeberg 907 77 899 venche.lindmo@live.no
Styremedlem: Turid Gullichsen, Y. Enebakk 917 58 938 turid@venneravlife.no
Styremedlem: Ketil Moen, Rælingen 928 63 308 k-spe@online.no
Styremedlem Heidi Kirkhaug, Horten 922 77 560 heikirk@hotmail.com